Our hunger strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi begins September 18th.

The Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi will be outside the UN everyday till September 27th from 9AM - 6PM. 
Our 9 day hunger strike will begin on September 18th, the 21st anniversary of the bloody military coup in Burma.
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”
-Margaret Mead

Wednesday, June 3, 2009

မိုင္ ၉၀၀ ခရီးစဥ္၏ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ 5th day of 900 miles of Long March

Van Wert ၿမိဳ႔ကိုႏႈတ္ဆက္ၿပီ
ေမ ၃၁၊ ၂ဝဝ၉၊ တနဂၤေႏြ (၅ ရက္ေျမာက္)


Van Wert ၿမဳိ႔မွ US 224 E ဟိုင္းေဝးလမ္းမႀကီးအတိုင္းထြက္ၿပီး ၃ မိုင္ေက်ာ္ေလာက္မွစ၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ေက်းလက္ေဒသကို ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ ထြန္ယက္ေနဆဲေနရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိး ေနဆဲႏွင့္ အသီးရင့္ေနေသာ ဂ်ဳံပင္စိုက္ခင္းႀကီးမ်ားကို မ်က္စိတဆုံးျမင္ရေလ၏။ ဂ်ဳံစိုက္ခင္းမ်ားကို ျဖတ္တိုက္လာေသာေလႏုေအးေၾကာင့္ ေနပူက်ဲက်ဲထဲက ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေမာေျပရပါ၏။

ေက်းလက္ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ အိမ္ေျခသိပ္မေတြ႔ရ တေမွ်ာ္ေလာက္ေဝးမွ တၿခံမွ်ေတြ႔၏။ အရိပ္ကင္းမဲ့လွ၏။ သို႔ေသာ္ စိုက္ခင္းကိုျဖတ္တိုက္လာေသာေလက ေအးေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္အေမာေျပေစ၏ ။US 224E သည္ Van Wert ၿမဳိ႔မွ Ottoville သိို႔ ဦးတည္ေနေလ၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ေရွ႔ခရီးကိုေမွ်ာ္ေတြးရင္း ေျခလွမ္းကသြက္ေနေလ၏။

အနည္းငယ္မွ်ေျပာရေပဦးမည္။ စားေသာက္ဆိုင္မရွိ၊ ေစ်းဆိုင္မရွိ၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မေတြ႔ရေသာ US 224E လမ္းတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေပါ့အပါးမည္သို႔သြားရအ့ံနည္း။ အေပါ့သြားရန္လြယ္ေစဦး အေလးသြားရန္ခက္ေလ၏။ လမ္းေဘးအကြယ္မရွိေသာ ဤေနရာသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ျဖတ္ေလွ်ာက္ရာလမ္းေၾကာင္းတိုင္းတြင္ ကားဟြန္းတီး၍အားေပးေသာ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔ကို မ်ားစြာေတြ႔ရေလ၏။ ထိုဟြန္းသံမ်ားသာ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ထင္က်န္လာခဲ့မည္ဆိုပါက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာပိုးအိတ္ျဖင့္ စာရြက္မ်ားထမ္းပိုးႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုေလွ်ာက္ေနေသာ US 224E ဟိုင္းေဝး လမ္းသည္ ေတာလမ္းဟု ဆိုရေပမည္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးလာေသာ


အေမရိကန္ျပည္သူတဦးက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏သတင္းကားအနီးတြင္ လာရပ္ကာ စိတ္ဝင္တစားေမးျမန္းလာေလ၏။ ေမးျမန္းသမွ် စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာျပၾကရေလ၏။ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ေနသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔အျပင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပမည့္စာကိုပါ ေပးဖတ္လိုက္ေလ၏။ စာဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ၄င္းလည္းလက္မွတ္ထိုးရန္အသင့္စီစဥ္ထားေသာ စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေလ၏။


၄င္းလက္မွတ္ထိုးေနစဥ္မွာပင္ Ohio Van Wert ၿမဳိ႔မွသတင္းစာသတင္းသမားတဦး ကင္မရာကိုင္ကာ ကားေပၚမွဆင္းလာေလ၏။ ဤလမ္းဤခရီးမ်ဳိးတြင္ သတင္းသမားေတြ႔လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ။ သို႔ေသာ္ သတင္းသမားက ကားျဖင့္ယခုေရာက္ရွိေနေလၿပီ။ သူ႔အမည္က Ron Dunn ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပရျပန္ေလ၏။ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားမွတ္တမ္းတင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔မည့္စာတြင္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေလ၏။

၄င္းတိုိ႔၏အားေပးစကားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေျခလွမ္းမ်ားကို ပိုမိုသြက္လက္သြားေစေလ၏။ US 224 E လမ္းမႀကီး ကေတာ့ ေျဖာင့္တန္းေနဆဲ။ မ်က္စိတဆုံးျမင္ေနရေလ၏။ ေကာင္းကင္ႀကီၤးလည္း တိမ္မႈိတိမ္လိတ္တခ်ဳိ႔သာ ရွိေလ၏။ ဒီကေန႔ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ထူးျခားမႈ ၃ ခုကိုႀကဳံေတြ႔ခဲ့ၾကရ၏။ ပထမတခုမွာ ေတာလမ္းလိုေနရာမ်ဳိးတြင္ သတင္းသမားေရာက္ရွိလာေသာအခ်က္ျဖစ္၏။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လြင္တီးေခါင္ျပင္ ႀကီးထဲက US 224E လမ္းေၾကာင္းေဘးတြင္ ႀကီးမားေသာ အရိပ္ရ သစ္ပင္ႀကီး ၂ ပင္ကိုျမင္ေတြ႔ရျခင္းပင္။ သဲကႏၱာရတြင္ အရိပ္ေတြ႔ရသကဲ့သို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ရင္ထဲ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ခံစားလိုက္ရေလ၏။ ထိုေနရာတြင္ ေခတၱနားရင္း ေန႔လည္စာကို စားလိုက္ၾကေလေတာ့၏။

ေနပူထဲတြင္ ထမင္းေရဆမ္းႏွင့္ ဘဲဥျပဳတ္က အလွဴအိမ္ကဒန္ေပါက္ၾကက္ျမွဳပ္ထက္ပို၍ အရသာရွိေလ၏။ အခ်ိန္က မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲ။ အခ်ိန္ရွိတုန္း US 224E ေပၚခ်ီတက္ၾကရဦးမည္။ စားေသာက္ တေအာင့္နားၿပီး ခရီးဆက္ၾကစဥ္ မိနစ္ ၃ဝ ခန္႔တြင္ တတိယထူးျခားမႈကို ႀကဳံရျပန္ေလ၏။ ရွားရွားပါးပါးျခံဝင္းတခုထဲက မိသားတစုထြက္လာၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုႏႈတ္ဆက္ေလ၏။ စိတ္ဝင္တစားေမးျမန္းလာေလ၏။ ျမန္မာျပည္ အေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုင္ေဆာင္လာေသာ NLD အလံ၊ ေက်ာင္းသားအလံ၊ သာသနာ့အလံမ်ားအေၾကာင္း၊ စုံေနတာပါဘဲ။ ၄င္းတို႔မိသားစု ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘန္ကီမြန္းထံ ေပးပို႔မည့္စာတြင္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးၾကေလ၏။ ညေန ၃ နာရီတြင္ Ottoville ၿမဳိ႔ကိုလွမ္းျမင္ရေလ၏။ ထိုေနရာတြင္ ခရီးတေထာက္ နားျဖစ္ၾကသည္။

သတင္းဓာတ္ပုံႏွင့္တင္ျပသူ။ ။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ထြန္း

1 comment:

Anonymous said...

[url=http://sopriventontes.net/][img]http://sopriventontes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]downloadable oem software, [url=http://tonoviergates.net/]microsoft database software[/url]
[url=http://sopriventontes.net/]software prices[/url] telephone mounting board autocad 2009 mep part live stock price software
autocad 2007 crack [url=http://sopriventontes.net/]Leopard FileMaker Pro 10[/url] stock price software
[url=http://tonoviergates.net/]buy cheap software online[/url] windows vista ultimate
[url=http://tonoviergates.net/]microsoft office 2003 free[/url] how to sell oem software
oem software bundle [url=http://sopriventontes.net/]i buy windows xp software[/url][/b]

Followers

Blog Archive